Integritetspolicy

Vår integritetspolicy är baserad på EUs förordning om datalagring, kallad GDPR. Hela deras publicering och mer info finns att läsa på deras webbplats: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

 

De Lukk AB, 559218-8337, Haga Kyrkogata 8, 411 23 Göteborg, är ägaren av data som insamlats från denna site. Denna integritetspolicy reglerar hur vi hanterar den insamlade datan.

 

 1. Varför lagrar vi data och hur använder vi den?

De Lukk AB samlar in användardata för att kunna erbjuda en bra köpupplevelse. Vi samlar in data i tre syften:

 1. För att kunna slutföra köp
 2. Genom den kundkontakt som uppkommer när kunder kontaktar oss
 3. Genom vårt lojalitetsprogram

 

Datan kan innefatta ditt namn, leverans- och fakturaadress, emailadress, teleonnummer och specifika detaljer kring ditt köp eller ärende. Vänligen se bilaga 1 för detaljerad information om datan vi lagrar.

 

Utöver datalagring mottar vi automatiskt din IP-adress när du besöker våra siter; detta för att lära oss mer om tekniska delar såsom browsers och operativsystem. Detta är inte kopplat till någon personlig information.

 

Våra webbsiter använder cookies för att de ska bli funktionella.

 

 1. På vilka grunder lagrar ni data?

 

EU har satt upp ett antal grunder som betraktas som lagliga för att lagra data, såsom information som behövs för att kunna slutföra ett kontrakt eller samtycke. Se bilaga 1 för en specifikation av vilken grund vi baserar vår datainsamling på.

 1. Hur får ni mitt samtycke?

När en order läggs så sparas datan med stöd av kontraktsmässiga grunder för att kunna göra ett köpeavtal.

 

När du delar med dig av personlig data genom att ta del av vårt lojalitetsprogram eller kontakt med vår kundtjänst så förutsätter vi ditt samtycke till datalagring utefter villkoren i denna skrivelse. Vi lagrar datan endast för det specifika fallet.

 

 1. Hur tar jag tillbaka mitt samtycke?

Om du efter att du har tagit del av vårt lojalitetsprogram eller haft kundkontakt med oss ångrar dig, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på följande sätt: info@delukk.com eller De Lukk AB, Haga Kyrkogata 8, Göteborg, 411 23, SWEDEN.

 

Detsamma gäller för önskemål om att flytta datan till andra företag.

 

 1. Säkerhet

Vi följer marknadens best-practice för att säkerställa vi skyddar din personliga data på bästa möjliga vis. Huvudsyftet är att hindra att datan förloras, blev felanvänd, ändrad eller förstörs.

 

Personlig data delas inte med tredje part, förutom

 • Till myndigheter vid misstanke om brott. Vi måste dela med oss av data vid misstanke om att brott föreligger
 • Godkända partners som behöver specifik information for att kunna slutföra ett köp. Detta innefattar:
  • Logistikpartners för leverans av vara
  • Betalpartners för att ta betalt för din order
  • IT-partners som vi behöver för att driva vår verksamhet, t.ex. hosting partners och customer service –mjukvara

 

 1. Förändringar i vår integritetspolicy

Alla ändringar I vår privacy policy kommer att bli publicerad på vår site. Om det är brådskande och kritiska förändringar kan de även komma att skickas ut via email.

Bilaga1

Nedan specificeras de anledningar som vi har för att lagra personlig data

 

1. Slutföra ett köp

 

Syfte för att hantera personuppgifterna

Kategorier av personuppgifter

·      Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans)

·         Identifiera kunden och kontrollera kundens ålder

·         Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)

·         Kontroll av kundens adress mot externa källor. (Collector)

·         Hantera reklamations- och garantiärenden

·         Namn

·         Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)

·         Betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt,

·         kortinnehavare)

·         Person- eller samordningsnummer

·         Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

·         Orderinformation, t ex vilken vara som kunden har beställt

·         eller om varan ska levereras till annan adress

Laglig grund: Köpeavtalet med kunden

Lagringstid: 7 år

 

 

2. Handling of customer support tickets

 

Syfte för att hantera personuppgifterna

Kategorier av personuppgifter

·         Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)

·         Säkerställa kundens identitet

·         Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)

·         Telefonnumret eller emailadressen som du använder vid kontakt

·         Korrespondensen, dvs de uppgifter du själv lämnar under kontakten

Laglig grund: Berättigat intresse (intresseavvägning)

Lagringstid: 7 år efter senaste kontakt

 

3. Kundklubb / Lojalitet

 

Syfte för att hantera personuppgifterna

Kategorier av personuppgifter

·         Erbjuda medlemmen förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event eller gåvor eller annan direktmarknadsföring.

·         Namn

·         Användarnamn

·         Kontaktuppgifter

·         Bostadsort

·         Köp- och orderhistorik

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram

Lagringstid: 5 år efter inaktivitet


Swedish